Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών

Η έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων το 1997 του νόμου γιά τη νοσηλεία των ψυχικά ασθενών απετέλεσε μιά αξιοσημείωτη πρόοδο στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση, δηλαδή στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, την εφαρμογή της αποασυλοποίησης και την προώθηση της κοινοτικής ψυχιατρικής στην Κύπρο.

Ο διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών, όπως προνοεί αυτός ο Νόμος, έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στην όλη προσπάθεια.

Με τις διάφορες δραστηριότητες της που απορρέουν από τη νομοθεσία η Επιτροπή βοηθά στη συνεχή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών κατά τη νοσηλεία τους και την εξασφάλιση καλύτερων και πιό ανθρώπινων συνθηκών θεραπείας και επανένταξης στην κοινωνία.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας αυτής ολοκληρώνει τον κύκλο της πληροφόρησης και διαφώτισης του κοινού πάνω στις διάφορες πτυχές που αφορούν την αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας. Εύχομαι να αποτελέσει ένα χρήσιμο και ευκολόχρηστο εργαλείο γιά όσους ενδιαφέρονται γιά θέματα ψυχικής υγείας, δίνοντας και τις ανάλογες απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν καθημερινά.

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μας.

meta
Δρ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής