Σύνθεση και Ιστορικό Επιτροπής

Η ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δρ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Ιδιώτης Ψυχίατρος
Ανδρέας Αγρότης, Μέλος (ως εκπρόσωπος των εθελοντικών οργανώσεων ψυχικής υγείας)
Άννα Πηλείδου, Μέλος (ως εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου)
Θεανώ Μαυρομουστάκη, Μέλος (ως εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα)
Αγάθη Βαλανίδου, Μέλος (ως εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας)
Μάριος Άδωνης, Μέλος (ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου)
Μαρία Προδρόμου, Μέλος (ως εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών)
Μάρω Αντωνίου, Μέλος (ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών)

Νίκη Ανδρέου, Γραμματέας


Η Επιτροπή απο το 2011-2015 έχει ως ακολούθως:

Δρ. Νεόφυτος Παπανεοφύτου, Πρόεδρος, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Γραμματέας
Ανδρέας Αγρότης, Μέλος(ως εκπρόσωπος των εθελοντικών οργανώσεων ψυχικής υγείας)
Γεωργία Γεωργίου, Μέλος(ως εκπρόσωπος του Παγκύπριου Σύνδεσμου Νοσηλευτών και Μαιών)
Νώρα Νικολαίδου, Μέλος(εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα)
Ειρήνη Γεωργίου, Μέλος(Εκπρόσωπος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας)
Μάριος Άδωνης, Μέλος(Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου)
Μαρία Καραολή, Μέλος,(ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών)
Πανίκος Κουρίδης, Μέλος,(Ιδιώτης Δικηγόρος, Εκπρόσωπος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου)

Η Επιτροπή απο το 2006-2010 έχει ως ακολούθως:

Χριστόδουλος Μέσης, Πρόεδρος (ως ιδιώτης ψυχίατρος)
Γιάννης Καλακούτας, Μέλος (ως κυβερνητικός ψυχίατρος)
Νάταλη Παρτασίδου, Μέλος (ως ιδιώτης δικηγόρος)
Νώρα Νικολαϊδου, Μέλος (ως εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα)
Στέλιος Γεωργιάδης, Μέλος (ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου)
Γεωργία Γεωργίου, Μέλος (ως εκπρόσωπος του Παγκύπριου Σύνδεσμου Νοσηλευτών και Μαιών)
Μαρία Καραολή, Μέλος (ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών)
Ανδρέας Αγρότης, Μέλος (ως εκπρόσωπος των εθελοντικών οργανώσεων ψυχικής υγείας)

Χρέη Γραμματείας εκτελεί ο Αντώνης Αντωνίου

Στην Επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι τετραετής, συμμετέχουν:

Δύο δικηγόροι, από τους οποίους ο ένας είναι ιδιώτης και επιλέγεται από κατάλογο δικηγόρων που υποβάλλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και ο άλλος είναι Δικηγόρος της Δημοκρατίας και υποδεικνύεται από το Γενικό Εισαγγελέα. Από το 1998, μέχρι σήμερα έχουν υπηρετήσει οι:

Δύο ψυχίατροι, από τους οποίους ο ένας είναι ιδιώτης και επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλεται από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και ο άλλος είναι δημόσιος υπάλληλος και υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Από το 1998, μέχρι σήμερα έχουν υπηρετήσει οι:

Ένας ψυχολόγος που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλεται από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων. Από το 1998, μέχρι σήμερα έχουν υπηρετήσει οι:

Ένας νοσηλευτής που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλεται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών. Από το 1998, μέχρι σήμερα έχουν υπηρετήσει οι:

Ένας Κοινωνικός Λειτουργός, που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλεται από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών. Από το 1998, μέχρι σήμερα έχει υπηρετήσει η:

Ένας εκπρόσωπος των εθελοντικών οργανώσεων ψυχικής υγείας, ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλεται από τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις. Από το 1998, μέχρι σήμερα έχει υπηρετήσει ο:

Χρέη Γραμματείας έχουν εκτελέσει οι: