Επικοινωνία

Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών
Τ.Θ. 27794
Έγκωμη 2433
Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα: 22809042

Φαξ: 22809058

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mentalhealthcommission.org.cy