Διεθνείς Συμβάσεις και Οργανισμοί

WHO European Ministerial Conference on Mental Health: Facing the Challenges, Building Solutions - Helsinki, Finland, 12–15 January 2005
(αρχείο .pdf, ~376KB, 8 σελίδες, στα Αγγλικά)

Recommendation 1592 (2003): Towards full social inclusion of people with disabilities
(αρχείο .doc, ~33KB, 4 σελίδες, στα Αγγλικά)

European Commission: Green Paper: Improving the mental health of the population: Towards a strategy on mental health for the European Union
(αρχείο .pdf file, ~890KB, 30 σελίδες, στα Αγγλικά)