Ειδήσεις, Συνέδρια και Ομιλίες

Εισήγηση Δρ.Χριστόδουλου Μέση, προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 18.5.2010

Ομιλία του προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών Δρος Χριστόδουλου Μέση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής στις 2 Φεβρουαρίου 2010

Ομιλία του προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών Δρος Χρ.Μέση στη δημοσιογραφική διάσκεψη της 15ης Δεκ. 2009

Ομιλία από το Παγκύπριο Συνέδριο Ψυχιατρικήςε θέμα: "Η Επιτροπή Εποπτείας και τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών".

Ημερίδα με θέμα: "Κοινοτική Ψυχιατρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο"

Ομιλίες από την ημερίδα που οργάνωσε η Επιτροπή Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών στις 12-2-2005 με θέματα: «Νομοθετική ρύθμιση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση αδικοπραγούντων Ψυχικά Ασθενών», «Ενδιάμεσες δομές στην κοινοτική ψυχιατρική»

Έκθεση για την Πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Ομιλία του Υπουργού Υγείας Φρίξου Σαββίδη στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη της Επιτροπής Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2002, ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο Forum

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, Θεσμικό και Κοινωνικό Πλαίσιο, Προβλήματα κατά την Πορεία Υλοποίησης

Δυνατότητα Θεραπευτικής Αντιμετώπισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ) στην Ελλάδα