Ομιλία του Υπουργού Υγείας Φρίξου Σαββίδη στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη της Επιτροπής Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2002, ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο Forum

Θα ήθελα πρώτα να σας καλωσορίσω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, που έχει ως σκοπό, να καταστήσει γνωστή την ύπαρξη, τη λειτουργία και τους στόχους της Επιτροπής Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών.

Η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής προβλέπεται από τον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο του 1997 και άρχισε τη λειτουργία της περί το τέλος του 1998, ύστερα από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από τον Πρόεδρο και επτά μέλη. Η σύσταση της Επιτροπής, στην οποία εκπροσωπείται ολόκληρο το φάσμα των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, εγγυάται τη σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τον τομέα της ψυχικής υγείας.

Παρά το γεγονός ότι ο Νόμος δεν έχει προσδώσει στην Επιτροπή αυτή εκτελεστική εξουσία και έχει περιορίσει το ρόλο της σε συμβουλευτικό, με τις αρμοδιότητες που την έχει επιφορτίσει την καθιστά θεματοφύλακα των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και να εντοπίζει τα κενά και τις ατέλειες της με σκοπό να προωθεί τις ανάλογες τροποποιήσεις.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έχει ως καθήκον της να ελέγχει την καταλληλότητα των Κέντρων στα οποία παρέχεται νοσηλεία και των χώρων όπου παρέχεται εξωνοσοκομειακή φροντίδα και να υποβάλλει συστάσεις και εισηγήσεις για βελτίωση τους.

Εξετάζει επίσης και παράπονα ψυχικά ασθενών ή των συγγενών τους για προβλήματα που αφορούν την νοσηλεία ή τη φροντίδα τους, χωρίς όμως να επιλαμβάνεται θεμάτων κλινικής ψυχιατρικής.

Από τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι η Επιτροπή Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών, έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σοβαρό ρόλο, στα θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας εν γένει. Προς αυτή την κατεύθυνση, και παρά τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στην πορεία της λειτουργίας της εργάζεται μεθοδικά με στόχο να διασφαλίζει ότι η νομοθεσία που διέπει τη ψυχιατρική νοσηλεία εφαρμόζεται, προωθώντας παράλληλα τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και συμβάλλοντας ενεργά στην επιτυχία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας.

Το Υπουργείο Υγείας δεσμεύεται να βοηθήσει την Επιτροπή στο έργο της και να της παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την ευόδωση των στόχων της, προς όφελος πάντοτε των ψυχικά ασθενών.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Εποπτείας για το ενδιαφέρον και το ζήλο που επιδεικνύουν και όλους εσάς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προσδοκώντας ότι με τη δική σας συμβολή θα καταστεί γνωστή η λειτουργία και οι στόχοι της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δρ. Χριστόδουλος Μέσης, θα σας ενημερώσει στη συνέχεια λεπτομερώς για το ρόλο της Επιτροπής, το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα, καθώς και τους παραπέρα στόχους της.

Σας ευχαριστώ.