Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Χριστόδουλος Μέσης, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενων

Ο νόμος του 1997 για ψυχιατρική νοσηλεία

Ψυχιατρικά Κέντρα :

Κήρυξη από Υπουργό Υγείας της έγκρισης λειτουργίας τους δεδομένου ότι πληρούν προδιαγραφές

ΣΥΝΗΘΗ ΚΕΝΤΡΑ (Ανοικτά)

Εισαγωγή :

ΑΣΦΑΛΗ ΚΕΝΤΡΑ (κλειστά)

Εισαγωγή :

  1. Με διάταγμα δικαστηρίου
    • Αίτηση προσωπικού αντιπροσώπου η κοιν. λειτουργού η αστυνομικού
    • Έκθεση ψυχιάτρου
  2. Αίτηση ασθενούς
    • Συγκατάθεση ψυχιάτρου

Διάταγμα Δικαστηρίου

Διάταγμα Εξέτασης

ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Ο ρόλος της Αστυνομίας

Ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων (crisis intervention team)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η Επιτροπή διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποτελείται από πρόεδρο και 7 μέλη, εκπροσώπους φορέων :

ΠΙΣ, Υπουργείο Υγείας, Δικηγορικό Σύλλογο, Σύνδεσμο Ψυχολόγων, Σύνδεσμο Νοσηλευτών, Σύνδεσμο Κοιν. Λειτουργών, Εισαγγελία και Εθελοντικές Οργανώσεις Ψυχικής Υγείας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τόσο ο Νόμος όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων (CPT) τονίζουν την ανάγκη ανεξαρτησίας της Επιτροπής καθώς και της απόκτησης δικών της πόρων, γραφείων, υπαλλήλων και άλλων διευκολύνσεων.

Δυστυχώς αυτό δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως !

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ