Ομιλία του προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών Δρος Χριστόδουλου Μέση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής στις 2 Φεβρουαρίου 2010

1η ερώτηση: Ποιά είναι αυτή η Επιτροπή και τι επιτέλεσε μέχρι τώρα για να αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε μαζί της ;

Διορίσθηκε από το Υπουργικό Συνβούλιο και αποτελείται από εκπροσώπους διαφόρων επαγγελματικών οργανώσεων, κυβερνητικών υπηρεσιών και εθελοντικών συνδέσμων με βάση τον νόμο του 1997.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτελέσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

2η ερώτηση: Με τι προσωπικό, σε ποια στέγη και με ποιό εξοπλισμό έγιναν τα πιό πάνω;

Με ένα Γραμματέα που είναι ανώτερος λειτουργός στο Υπουργείο Εσωτερικών και εργάζεται σε υπερωριακή βάση 150 ωρών ετησίως. Χωρίς άλλο προσωπικό, δική μας στέγη και οποιοδήποτε εξοπλισμό όπως καθορίζεται ρητά στο νόμο του 1997 ότι πρέπει να έχουμε.

3η ερώτηση: Με τι οικονομικούς πόρους έγιναν όλα τα πιό πάνω;

Με 20 έως 30 χιλιάδες Ευρώ τον χρόνο που πρέπει να εγκρίνονται από το Υπουργείο Υγείας και για το τελευταίο σεντ που ξοδεύουμε.

4η και τελευταία ερώτηση: Πως δεχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια αυτή τη συμπεριφορά και μεταχείριση;

Η αλήθεια είναι πως ο πρώτος πρόεδρος συνάδελφος Τάκης Ευδόκας παραιτήθηκε στα δυό χρόνια και ακολούθως η Επιτροπή υπό την προεδρία μου ανέστειλε δυό φορές τη λειτυργία της διαμαρτυρόμενη και είναι έτοιμη να κατεβάσει την αυλαία, όχι όμως πριν καταγγείλει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Υπουργείου Υγείας για τα παρακάτω:

Ιδέ περιεχόμενο δημοσιογραφικής διάσκεψης στις 15 Δεκεμβρίου 2009