Εκθέσεις και Πεπραγμένα

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών στο Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, 5-8 Νοεμβρίου 2009

Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για το 2006 ~ 2008

Council of Europe anti-torture Committee publishes report on Cyprus
(στα Αγγλικά)

Σημείωμα αναφορικά με τη Συνάντηση της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών με τον Υπουργό Υγείας, Δρα Κώστα Καδή, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου, 2007

Απολογισμός Έργου της Επιτροπής για τη διετία 2004 - 2005

Σημείωμα από την επίσκεψη της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών στις Ψυχιατρικές Δομές της Ιταλίας
Βερόνα: 2-3 Δεκεμβρίου, 2005

Statement made by Mario Felice, Head of the delegation carrying out the fourth periodic visit to Cyprus, to Cypriot senior officials on Friday, 17 December 2004
(στα Αγγλικά)

Έκθεση από την επίσκεψη κλιμακίου της Επιτροπής Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών σε Κρατικές Ψυχιατρικές Δομές της Γερμανίας,
Οκτώβριος 2004

Έκθεση από την επίσκεψη κλιμακίου της Επιτροπής Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών σε Κρατικές Ψυχιατρικές Δομές που λειτουργούν στην Αθήνα,
Ιούλιος 2004

Έκθεσις στο θέμα: "Ψυχικά ασθενείς δικαιοπαραβάτες", Συμπεράσματα από την επίσκεψη στην Κύπρο του Professor Dr. med. Dr. h. c. Ανδρέα Μαρνέρου,
Μάιος 2003

Interim Report of the Republic of Cyprus in Responce to the Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its Visit to Cyprus from 22 to 30 May 2000
(στα Αγγλικά)