Απολογισμός Έργου της Επιτροπής για τη διετία 2004 - 2005

Περιεχόμενα

 1. ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ:
  • Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
  • Β. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.
  • Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ.
 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.
 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.